Spēcīgas kompānijas uzticas ENME
Iesaistes pulsa aptauja
 • 100% anonimitāte darbiniekiem
 • Nav nepieciešams pieslēgties, tieša pieeja caur e-pastu
 • Elastīgs aptaujas cikls: ik nedēļu vai ik mēnesi
 • Datubāze ar 200+ validētiem aptaujas jautājumiem
 • Iespēja mērīt 20 svarīgākos motivācijas un iesaistes aspektus
 • Pieejama ikvienam dažādās valodās
Rezultātu panelis
 • Real-time dati atspoguļo iesaisti un apmierinātību
 • Pieeja gan vadītājiem, gan HR
 • Viegli saprotams datu apkopojums un vizualizācijas
 • Katras komandas stipro un vājo pušu analīze
 • Benchmarkings
 • HR analītika: eNPS, pNPS, atsaucība
Rīcība
 • Onbordinga un komandas komunikācijas vadlīnijas
 • Padziļināti ieskati, izmantojot atvērtos jautājumus
 • Iedvesmojoši stāsti un izglītojoši materiāli
 • Uzdevumu saraksti un radošas idejas
 • Labāki iesaites rezultāti un augstāka produktivitāte
Četri KPI
Iesaiste
Lojalitāte
Apmierinātība
Kultūra
Kā tas strādā?

Katru nedēļu ENME Jūsu darbiniekiem pa e-pastu nosūta 5 anonīmus jautājumus

Vadītāji saņem rezultātus online, un zina, kas ir nepieciešams, lai iesaiste uzlabotos

ENME sniegtie ieskati palīdz vadītājiem uzlabot iesaisti un motivāciju